POHĽAD Z MOSTA - DERNIÉRA (Arthur Miller)

POHĽAD Z MOSTA - DERNIÉRA

Hra je o podobách lásky - o partnerskej, o láske k blížnemu aj o skazonosnej láske.

,,Divadlo je pre mňa v prvom rade prostriedkom na vyjadrenie vášne." Arthur Miller

Divadelná hra jedného z najvýznamnejších svetových dramatikov, Arthura Millera, nositeľa mnohých prestížnych ocenení za literatúru a drámu, sa odohráva v Brooklyne v päťdesiatych rokoch 20. storočia.

Arthur Miller ju napísal, podobne ako viaceré svoje práce, na základe skutočných udalostí. V Pohľade z mosta zobrazuje rodiaci sa vášnivý vzťah ženatého muža k inej žene, aký dramatik reálne zažil s herečkou Marilyn Monroe. Takáto bezhraničná a osudová láska sa odohráva v rodine dramatickej postavy Eddieho Carboneho, ktorého predkovia prišli do USA zo Sicílie pred mnohými rokmi.

Eddieho (Miroslav Noga) prílišná „otcovská“ láska k mladej neteri Catherine (Anna Jakab Rakovská / Sarah Arató) zhoršuje manželské spolužitie s Beatrice (Anna Šišková) a situácia sa vyhrotí po príchode ďalších príbuzných z Talianska, ktorí u ich po ilegálnom príchode tajne bývajú: navonok mierneho pracanta, dobráka Marca (Marián Miezga) a mladého Rodolpha (Pavol Šimun), ktorého uchváti Broadway a svetlá rámp New Yorku. Rodolpho je pre robotnícke prostredie výstredný, no Catherine uchváti. Eddie na ich vzťah žiarli a dokazuje, že Rodolphovi ide svadbou len o americké občianstvo.

Pre povahy hlavných hrdinov sú vlastné emotívne stavy a horkokrvné výpady, postupne smerujúce k dramatickému vyústeniu čoraz napätejšej situácie. Právo USA sa tu stretáva s právom krajiny prisťahovalcov, kde sa za zradu platí životom a stratou cti, pričom jedno aj druhé sú pre postavy príbehu rovnako cenné.

Príbeh je podaný z pohľadu newyorského právnika Alfieriho (Vlado Černý). Jeho vstupovanie do deja evokuje funkciu antického chóru, kriticky komentuje dianie a stáva sa aj jeho súčasťou, ako zaujatý Eddieho poslucháč i poradca pri právnom probléme rodiny.

Fotografie sú zo skúšok.

foto © Ctibor Bachratý / Divadlo ASTORKA Korzo ´90

Sarah Arató – získala Prémiu LF 2020/2021 za postavu Catherine.

Miroslav Noga – získal Prémiu LF 2020/2021 za postavu Eddie Carbone.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Divadlo ASTORKA Korzo ´90 v zriaďovateľskej pôsobnosti

Bratislavského samosprávneho kraja

Scéna: Námestie SNP 33 Bratislava 1. Pokladňa: 02/ 54432093. Predpredaj: 0918 716 009, www.astorka.sk

Dĺžka podujatia: 135 minút
Rok výroby: 2020
Dátum lokálnej premiéry: 16. september 2020

Nenašli sa žiadne naplánované predstavenia pre toto podujatie.

Autor divadelnej hry

 • Arthur Miller

Réžia

 • Ondrej Spišák

Preklad

 • Miloš Ruppeldt

Dramaturgia

 • Andrea Domeová

Scéna

 • Fero Lipták

Kostýmy

 • Katarína Hollá

Hudba

 • Ľubica Čekovská

Hudobná spolupráca

 • Dagmar Livorová (pedagogička spevu)

Pohybová spolupráca

 • Šárka Ondrišová

Hrajú

 • Vlado Černý, Alfieri
 • Miroslav Noga, Eddie
 • Anna Šišková, Beatrice
 • Anna Jakab Rakovská / Sarah Arató, Catherine
 • Marián Miezga, Marco
 • Pavol Šimun, Rodolfo