Revízor (Nikolaj Vasiljevič Gogoľ)

Revízor

Neobviňuj zrkadlo, keď v ňom vidíš hlupáka...

Skorumpovaní štátni úradníci sú zdesení, pretože nečakaná kontrola zhora ich môže stáť všetko. Prídu o moc, o nahonobené úplatky obrovských rozmerov, o politický vplyv.

„Ako z čerta urobiť hlupáka“

– Gogoľ sa priznal, že to bolo hlavnou myšlienkou celého jeho života a tvorby.

„Už oddávna sa usilujem len o to, aby sa po mojom diele človek nad čertom do sýtosti nasmial.“

Z listu Ševyriovovi z Neapola, 27. apríla 1847

Zlo všetci vidia vo veľkom porušovaní mravného zákona, v zriedkavých a neobyčajných zločinoch, v šokujúcich rozuzleniach tragédií; Gogoľ prvý uvidel to neviditeľné a najstrašnejšie, to večné zlo nie v tragédii, ale v neprítomnosti všetkého tragického, nie v sile, ale v bezmocnosti, nie v šialených krajnostiach, ale v príliš obozretnom priemere, nie v ostrosti a hĺbke, ale v tuposti a plochosti, v triviálnosti všetkých ľudských citov a myšlienok, nie v tom najväčšom, ale v tom najmenšom. Gogoľ spravil pre mravné rozmery to isté, čo Leibnitz pre matematiku – odhalil niečo ako diferenciálny počet, nekonečne veľký význam nekonečne malých veličín dobra a zla. Prvý pochopil, že čert je to najmenšie, čo sa len v dôsledku našej vlastnej malosti zdá byť mocné. „Nazývam veci,“ hovorí, „priamo menom, čiže čerta nazývam priamo čertom, nedávam mu veľkolepý kostým à la Byron a viem, že chodí vo fraku...“

„Diabol vstúpil do sveta už bez masky: zjavil sa vo svojej pravej podobe.“

Dmitrij Sergejevič Merežkovskij: Gogoľ. Tvorčestvo, žizň i religia.

http://www.vehi.net/merezhkovsky/gogol/01.html

GOGOĽ SA NACHÁDZA V ATÓMOCH. SPISOVATEĽ ATÓMOV. „ČASTICE“, „PRVOTNÉ ŽIVLY ĽUDSKEJ DUŠE“: grobianstvo, afektovanosť, tuposť, chytráctvo. A tak ďalej. Všetko elementárne, plytké. „Bez lístka“ aj „bez kvietkov“. Škaredý suchý strom. Škaredý minerál. Bez života. „Mŕtve duše“. Odtiaľ odrazu taká jeho zrozumiteľnosť. Niekto nepochopí šlabikár. V tom je jeho sila. Jeho „častice“ sa usadili na ruskej hlave a ako čiapka zakryli všetko. Zakryli všetkým oči. Lebo Gogoľ (silou talentu) ju „na nás navliekol“. „Temno v Rusku“.

Ale temno je len pod gogoľovskou čiapkou. Keď sme sa viezli v drožke (v Moskve) Florenski na moje slová: „,Zaujímavé, že Gogoľ vôbec nebol múdry,“ – ožil a povedal: „V tom je jeho sila.“

Vasilij Vasilievič Rozanov: Ruś i Gogol. In: Kronos. Metafizyka, kultura, religia, Nr. 3 (26) / 2013.

Celý svet je proti mne. Mám toho dosť. S mojou hrou si robte, čo chcete. Nechcem sa tým viac zaoberať. Nikto nie je prorokom vo svojej vlasti, opúšťam ju a odchádzam do cudziny.

N. V. Gogoľ

Raz som sa spýtal môjho priateľa a dramatika Roberta Bolesta: či niekedy videl v divadle naozajstný horor. Chvíľu premýšľal a povedal: V divadle neexistuje strašnejší horor, ako: „Čomu sa smejete? – Sebe sa smejete!“

Okamžik hrôzy, keď pochopíš, že to, čo vidíš na pódiu, je Tvoj vlastný príbeh.

Tvoje pocity, Tvoje vady, Tvoje chyby.

Dokonca aj keď vyjdeš z divadla – už navždy bude s Tebou.

Łukasz Kos

V inscenácii sú vo videozázname použité časti divadelných hier N. V. Gogoľa: Odchádzanie z divadla po predstavení novej komédie počas prestávky a Rozuzlenie Revízora ako súčasť predstavenia.

V divadelnej hre N. V. Gogoľa Odchádzanie z divadla po predstavení novej komédie účinkujú:

Dvaja zavalití comme il faut:

Ady Hajdu, člen DAK ´90 od 1994

Marián Labuda, člen DAK ´90 od 2011

Švihácky oblečený sveták:

Miroslav Noga, člen DAK ´90 od 1990

Jeden z vážených a slušne oblečených ľudí:

Matej Landl, člen DAK ´90 od 1990, s niekoľkomesačnou pauzou

Dvaja vychádzajúci diváci:

Juraj Nvota, interný režisér DAK ´90 od 1992

Matej Synak, asistent réžie v divadelnej inscenácii Revízor

Dva zvrchníky:

Pavol Šimun, člen DAK ´90 od 2016

Marián Labuda, člen DAK ´90 od 2011

Dvaja dôstojníci

Sarah Arató, hosťuje v DAK ´90 od 2018

Fany Horváthová, hosťuje v DAK ´90 od 2019

Akýsi neznámy človek a Spisovateľ:

Anna Šišková, členka DAK ´90 od 1992

Juraj Kemka, člen DAK ´90 od 2001

Dvaja iní dôstojníci v úzadí:

Vlado Černý, riaditeľ, člen DAK ´90 od 1990

Ondrej Spišák, umelecký šéf a interný režisér DAK ´90 od 2019

Dvaja diváci:

Boris Farkaš, člen DAK ´90 od 1990

Marta Sládečková, členka DAK ´90 od 1993

Milovníci umenia:

Zita Furková, členka DAK ´90 od 1990, spoluzakladateľka divadla

Andrea Domeová, členka DAK ´90 od 1994

† Zuzana Bakošová-Hlavenková, teatrologička, odborne sledovala DAK ´90 od jeho vzniku, o divadle a jeho členoch napísala viacero kníh

Roman Polák, režisér DAK´90 v rokoch 2005 – 2012

Tomáš Mrekaj, vedúci techniky, spolupracuje s DAK ´90 od 2000 a od 2015 účinkuje ako hosť vo viacerých inscenáciách

Ľudovít Cittel, hosťuje v DAK ´90 od 1992

Pán P a knieža N:

Peter Šimun, člen DAK ´90 od 1993

Pavol Šimun člen DAK ´90 od 2016

Mladé dámy z vyššej spoločnosti:

Rebeka Poláková, členka DAK ´90 od 2009

Zuzana Porubjaková, členka DAK ´90 od 2012

Dámy z vyššej spoločnosti:

Anna Rakovská, členka DAK ´90 od 2019

Daniela Gudabová, hosťuje v DAK ´90 od 2018

Mondénna dáma v sprievode muža:

Zuzana Konečná, členka DAK ´90 od 2010

Łukasz Kos, režisér inscenácie Revízor, prvá spolupráca s DAK ´90

Ľudia s významným postavením:

Marián Miezga, člen DAK ´90 od 2003

Lukáš Latinák, člen DAK ´90 v rokoch 2001 – 2017, od 2018 v divadle hosťuje

Dvaja herci:

Róbert Jakab, člen DAK ´90 od 2005

Daniel Fischer, spolupracuje s DAK ´90 od 2014

a v postave Autora hry:

Łukasz Kos

Vo fragmente divadelnej hre Rozuzlenia Revízora účinkujú Boris Farkaš ako Prvý komik – Michailo Semionovič Ščepkin a ostatní protagonisti Revízora v postavách: Peknučká herečka; Druhý herec; Fiodor Fiodorovič, milovník divadla; Piotr Petrovič, človek veľkého sveta; Semion Semionovič, v istom zmysle človek tiež nie malého sveta; Nikolaj Nikolajevič, človek literatúry, Herci a Herečky.

Foto © Ctibor Bachratý

Upozornenie: V divadelnej inscenácii Revízor používame STROBOSKOP a DYMOSTROJ a na scéne sa FAJČÍ. Inscenácia obsahuje EXPRESÍVNE VÝRAZY.

Dĺžka podujatia: 150 minút
Dátum lokálnej premiéry: 13. november 2019

Nenašli sa žiadne naplánované predstavenia pre toto podujatie.

Réžia

 • Łukasz Kos

Preklad

 • Ján Štrasser

Dramaturgia

 • Andrea Domeová

Hudba

 • Daniel Fischer a Martin Krajčír

Pohybová spolupráca

 • Laco Cmorej

Scéna

 • Pawel Walicki

Kostýmy

 • Katarína Hollá

Asistent réžie

 • Matej Synak

Hrajú

 • Boris Farkaš, Anton Antonovič Skvoznik-Dmuchanovskij, mešťanosta
 • Marta Sládečková, Anna Andrejevna, jeho žena
 • Zuzana Konečná / Danica Matušová a. h., Mária Antonovna, jeho dcéra
 • Ady Hajdu, Artemij Filippovič Zemľanika, správca nemocnice a chudobinca
 • Matej Landl, Ammos Fiodorovič -Ľapkin-Ťapkin, sudca
 • Marián Miezga, Ivan Kuzmič Špekin, poštmajster
 • Peter Šimun, Luka Lukič Chlopov, škôldozorca
 • Marián Labuda ml., Peter Ivanovič Dobčinský, miestny statkár
 • Miroslav Noga, Peter Ivanovič Bobčinský, miestny statkár
 • Róbert Jakab, Ivan Alexandrovič Chlestakov, úradník z Peterburgu
 • Vlado Černý, Osip, jeho sluha
 • Pavol Šimun, Svistunov, strážnik; Čašník v hostinci; Abdulin, kupec
 • Sarah Arató, Avdoťja, kľúčiarka u mešťanostu; Fevronija Petrovna Pošlepkinová, žena zámočníka; Žena škôldozorcu
 • Bronislava Kováčiková a. h., Miška, sluha u mešťanostu; Vdova po poddôstojníkovi; Žena kupca Abdulina
 • Ľudovít Cittel a. h., Stepan Iľjič Uchovertov, policajný komisár
 • Tomáš Mrekaj a. h., Deržimorda, strážnik
 • Masahiko Shiraki a. h., Okresný lekár

Autor divadelnej hry

 • Nikolaj Vasiljevič Gogoľ